Γενικές δραστηριότητες, υποδομές και πόροι

Το εργαστήριο αποτελεί το αρχαιότερο εργαστήριο του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Ιδρύθηκε το 1930 και μεταγενέστερα με βάση ΦΕΚ το 1962. Σκοπό έχει να παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την ανάλυση και σχεδιασμό κατασκευών την ανάπτυξη και πιστοποίηση σχετικού λογισμικού και την πειραματική προσομοίωση συνόλου υπό κλίμακα ή τμημάτων κατασκευών όπως σεισμικοί μονωτήρες και αποσβεστήρες και οιουδήποτε τύπου εφέδρανα που χρησιμοποιούνται στις κτιριακές κατασκευές και γέφυρες. Στο εργαστήριο παρέχουν τις υπηρεσίες τους έξι μέλη ΔΕΠ, τρία μέλη Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού και περί τους τριάντα έξι μεταπτυχιακούς σπουδαστές υποψήφιους διδάκτορες.

Η εργαστηριακή υποδομή περιλαμβάνει υπολογιστική μονάδα εξοπλισμένη με εμπορικό και in-house λογισμικό υπολογισμού και προσομοίωσης κατασκευών, ως προς την στατική και τη δυναμική συμπεριφορά τους, καθώς και βελτιστοποίησής τους. Επίσης περιλαμβάνει πειραματική μονάδα η οποία διαθέτει μεταξύ άλλων πρόσφατα κατασκευασμένη μικρή σεισμική τράπεζα ενός βαθμού ελευθερίας κατά τα πρότυπα αντίστοιχων πολλών Αμερικανικών Πανεπιστημίων διαστάσεων 1.60×2.60 m2 η οποία κινείται από υδραυλικό έμβολο δυναμικότητας 10 τόνων με κατάλληλη σερβοβαλβίδα και ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας των μετρήσεων σε μετακινήσεις- ταχύτητες επιταχύνσεις καθώς και παραμορφώσεις στα μέλη των κατασκευών.