ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ


Η ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1983, προσφέροντας μηχανουργικές υπηρεσίες, με ειδίκευση στην κατασκευή καλουπιών injection. Αλλάζοντας διοίκηση το 2017, η εταιρεία διευθύνεται από δύο φιλόδοξους μηχανικούς οι οποίοι συνεχώς την εξελίσσουν.
Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανολογίας από κατεργασίες CNC, ηλεκτροδιάβρωσης (σύρματος και βύθισης) μέχρι κατεργασίες σε τόρνο, σχεδιασμό και κατασκευή καλουπιών, 3D σχεδιασμό και επιδιορθώσεις/ τροποποιήσεις μεταξύ άλλων.
Η πολιτική της εταιρείας βασίζεται στην συνέχεια της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους μακροχρόνιους πελάτες της, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει την δραστηριότητά της σε νέους τομείς έρευνας, με την σύναψη συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και πελάτες υψηλού τεχνολογικού κύρους. Κάποιες από τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτές τις συνεργασίες και η ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ αντιμετωπίζει, αφορούν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών κατεργασιών και διαδικασιών σχεδιασμού, παράλληλα με την τήρηση των απαιτήσεων υψηλής ακρίβειας γεωμετρικών και διαστασιολογικών ανοχών.
Κατέχοντας εκτενή εμπειρία στις κατεργασίες και στον σχεδιασμό, η ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ αναγνωρίζει τις ανάγκες της αγοράς για τεχνολογική εξέλιξη και εναρμονίζεται με τη συνεχή αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού της και των σχεδιαστικών προγραμμάτων, ενώ επενδύει σε νέο ταλαντούχο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και διαθέτει σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο εξοπλισμό.