ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε το 1837 και είναι το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πολυτεχνείο της χώρας με ένα συνολικό αριθμό 8500 προπτυχιακών και 1500 μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ΕΜΠ θα συμμετάσχει στο έργο με μία διεπιστημονική ομάδα από το Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών (ΕΔΚ) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, το Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών (ΕΣΑΕ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και το Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΔΚ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΣΑΕ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ